Organizacja pozarządowa

Fundacja Misji Obywatelskiej

Fundacja Misji Obywatelskiej jest owocem efektywnej współpracy grupy młodych osób mających na celu dobro, a także rozwój i bezpieczeństwo Ojczyzny. Działalność Fundacji opiera się na trzech filarach. Pierwszym filarem jest wymiar społeczny mający aktywizować grupy społeczne, w szczególności dzieci, młodzież, a także seniorów. Drugim filarem jest działalność ekspercka w zakresie bezpieczeństwa, prawa, ekonomii oraz gospodarki. Z kolei trzeci filar ma wymiar medialny w zakresie budowania i prowadzenia mediów obywatelskich.

IMG_1267
DSC09173

Podaj swój numer telefonu a na pewno się odezwiemy!

Czym się zajmujemy?

Głównym celem organizacji jest wspieranie, promowanie i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, cywilizacyjnej i kulturowej. Uzupełniającym obszarem działalności fundacji są działania na rzecz podnoszenia świadomości prawnej i ekonomicznej społeczeństwa, działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, jak również monitoring życia publicznego. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie spotkań dyskusyjnych, szkoleń, debat, konferencji, form wypoczynku, przygotowywanie raportów, analiz, ekspertyz oraz poprzez prowadzenie mediów obywatelskich, kampanii społecznych.

DSC01574