Projekty

Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież! Edycja 2024-2026

Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież! to projekt realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Jest on adresowany młodzieży w wieku 15-29 lat działającej na terenie województwa podkarpackiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Fundacja Misji Obywatelskiej, aby osiągnąć cel wykorzystuje mechanizm regrantingu,…

Read article
Szanse na deglomerację Polski na przykładzie powiatu gorlickiego i jasielskiego

Celem projektu pt. „Szanse na deglomerację Polski na przykładzie powiatu gorlickiego i jasielskiego” była diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatów jasielskiego i gorlickiego w odniesieniu do pozostawania ludzi aktywnych zawodowo na ich terytorium lub powrotów po skończonej edukacji. Ponadto założenia projektu ukierunkowane są na poznanie subiektywnej opinii mieszkańców dwóch ww. powiatów na temat ich życia, oczekiwań, perspektyw zawodowych,…

Read article
Uniwersytet Ludowy – o tradycji i przyszłości

W Polsce koncepcja edukacji jako kamienia węgielnego postępu społecznego ma bogatą tradycję, głęboko zakorzenioną w historii. Idea „Uniwersytetu Ludowego” jest integralną częścią dziedzictwa kulturowego i intelektualnego kraju. Ta instytucja, choć nie był to formalny uniwersytet, odegrała kluczową rolę w kształceniu mas w trudnych czasach, szczególnie na przełomie XIX i XX wieku. Tradycyjnie Uniwersytety Ludowe w…

Read article
Historia oczami Podkarpacia: Bez historii nie ma przyszłości

Podkarpacie, ma bogatą i różnorodną historię, głęboko splecioną z różnymi kulturami i imperiami. Region ten, położony na skrzyżowaniu Europy Wschodniej, przez wieki był tyglem różnych wpływów i świadkiem wzlotów i upadków różnych potęg. Wyrażenie „bez historii nie ma przyszłości” podkreśla znaczenie zrozumienia przeszłości dla kształtowania kierunku przyszłości. Historia Podkarpacia, z jego połączeniem kultur i doświadczeń,…

Read article
Rozwój instytucjonalny i misyjny „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”

Rozwój instytucjonalny i misyjny ,,Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?’’ ma na celu rozwój stworzonego przez Fundację Misji Obywatelskiej medium obywatelsko-strażniczego. Został zarejestrowany tytuł prasowy oraz powstał portal umożliwiający realizację celów statutowych w tym zakresie. Medium obywatelskie stwarza przestrzeń dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski…

Read article
Historia oczami Podkarpacia. Wolność po podkarpacku!

Województwo podkarpackie, ma bogatą i różnorodną historię, która ukształtowała jego tkankę kulturową i społeczną. Śledzenie jego historii odkrywa narrację naznaczoną wpływami wielu różnych kultur, między innymi w okresie średniowiecza region stał się skrzyżowaniem dróg handlowych i wymiany społecznej. Jedną z cech charakterystycznych regionu jest jego różnorodność etnograficzna. Obecność społeczności ukraińskiej, łemkowskiej, żydowskiej i innych znacząco…

Read article
Z myślą o starości. Z misją dla seniorów!

Nazwa programu: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023 Nazwa projektu: Z myślą o starości. Z misją dla seniorów! Wartość dofinansowania: 120 885,00 zł Całkowity koszt inwestycji: 135 975,00 zł Z każdym dniem nabieramy nowe doświadczenia, stajemy się coraz mądrzejsi. Młodzież jest pewna, że wie więcej i lepiej od…

Read article
Historia oczami Podkarpacia. Powstanie styczniowe 1863-1864

W roku 2023 obchodzimy 160. rocznicę Powstania Styczniowego. Jest to dla nas czas refleksji i zadumy. Jedno z większych powstań jakie możemy odnotować w ponad 1050. letniej historii naszego państwa. W momencie kiedy Powstanie Styczniowe rozpoczynało się nie byliśmy pewni naszej państwowości, nie byliśmy pewni naszej przyszłej historii. Przyszłość malowała się dla nas w bardzo…

Read article
Międzynarodowy Dzień Dziecka w Rzeszowie

Wspomnienia, coś co zostanie z nami na zawsze, coś do czego będziemy wracać myślami ze wzruszeniem, coś co w przyszłości nasze dzieci opowiedzą swym własnym, właśnie dlatego pomóż swojemu dziecku takie zdobyć. Cóż jest piękniejszego od dziecięcego uśmiechu i opowieści o pełnym radości dniu? Za nami Międzynarodowy Dzień Dziecka w Rzeszowie, który miał miejsce w…

Read article
Bieg Tropem Wilczym w Rzeszowie

Dzień 1 marca jest poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli i ginęli za wolną i niepodległą Ojczyznę, za godną przyszłość ich potomków. Jako Fundacja promująca wartości patriotyczne, prowadząca projekty głęboko powiązane z historią, zostaliśmy dodatkowo wielce uhonorowani możliwością organizacji biegu upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. 5 marca 2023 roku cała polska pobiegła dla Niezłomnych.  Z czystym sumieniem…

Read article