Etno Podkarpacie

Wszystko miało kiedyś swój początek. Wiele osób żywo interesuje się historią. Możliwość poznania regionu sięgając dosłownie jego korzeni dla wielu osób jest niezwykle intrygująca. Z uwagi na to Fundacja Misji Obywatelskiej podjęła się realizacji projektu, który w zamyśle miał przybliżyć jego uczestnikom szeroką gamę zagadnień związanych bezpośrednio z kulturą ludową województwa podkarpackiego. 

Koncepcja projektu pt. ,,Etno Podkarpacie’’ została oparta na kilku filarach, z których głównym był cykl seminaryjno-szkoleniowy, a subsydiarnym cykl wywiadów i wyjść do instytucji kultury. Zadanie realizowało założenia polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiadało na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Z uwagi na to nasze działania zostały skierowane do mieszkańców miejscowości liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. 

Opracowując koncepcję sposobu realizacji zadania postanowiliśmy prowadzić nasze działania w oparciu o:

– wymiar edukacyjny, który skupiał się wokół polskiego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Uważamy, że skuteczna edukacja kulturalna nie tylko rozwija człowieka, lecz także chroni tożsamość narodową jednostki, a przede wszystkim, całego społeczeństwa; 

– ułatwienie beneficjentom projektu dostępu do kultury, tak aby odbiorcy mogli w sposób praktyczny zaznajomić się z polskim dorobkiem kulturowym, z przeszłością regionu. Ważne jest, aby mieszkańcy mogli przyjść, zobaczyć, a może i dotknąć historii, aby młode pokolenie, zaznajomiło się z lokalną przeszłością, zaś osoby starsze mogły co nieco powspominać. Priorytetem było niwelowanie ograniczeń, które wymuszały na wielu osobach korzystanie z kultury przy pomocy wyszukiwarki internetowej, mimo rozwoju technologicznego ograniczonej najczęściej do obrazka z krótkim komentarzem, czym jest to w porównaniu z faktyczną obecnością w danym miejscu; 

– propagowanie twórczego współtworzenia polskiego dziedzictwa kulturowego w duchu patriotycznym. Czymże jest państwo bez obywateli, bez historii, bez tradycji która wszystko spaja? Nasi przodkowie stworzyli nam piękną Polskę w której obecnie żyjemy, trafnym jest stwierdzenie, że i my powinniśmy robić wszystko, aby pozostawić potomnym wartościową, zadbaną Ojczyznę.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022

Wywiady

Seminaria

Galeria

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp