Historia oczami Podkarpacia. Powstanie styczniowe 1863-1864

W roku 2023 obchodzimy 160. rocznicę Powstania Styczniowego. Jest to dla nas czas refleksji i zadumy. Jedno z większych powstań jakie możemy odnotować w ponad 1050. letniej historii naszego państwa. W momencie kiedy Powstanie Styczniowe rozpoczynało się nie byliśmy pewni naszej państwowości, nie byliśmy pewni naszej przyszłej historii. Przyszłość malowała się dla nas w bardzo nieprzyjaznych kolorach, niestety w żadnym wypadku nie przypominały one naszych biało czerwonych polskich barw. Żyliśmy podzieleni pomiędzy trzech zaborców z których każdy kolejny Austria, Prusy i Rosja ciemiężył naszych rodaków coraz to bardziej, z roku na rok starając się całkowicie wyplenić pamięć o naszych dawnych czasach, bohaterach i wybitnych osobach, naszych przodkach którzy byli częścią historii naszego kraju i którzy z lepszym lub gorszym skutkiem ciągle starali się zapewnić nam byt i możliwość godnego życia.

Projekt pt. ,,Historia oczami Podkarpacia. Powstanie Styczniowe 1863-1864″ miał na celu wzrost wiedzy uczestników na temat polskiego dziedzictwa kulturowego i historii, w szczególności dotyczącej upamiętnienie bohaterów i wydarzeń sprzed 160 lat a także znaczenia Powstania Styczniowego dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa. Na projekt składał się cykl wywiadów i seminariów, wyjazdów tematycznych oraz z wyjść do instytucji kultury. Wywiady i seminaria umożliwiły odbiorcom zapoznanie się z opinią profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się działalnością naukową lub praktyczną w omawianych obszarach. Jako spoiwo naszych działań zostały przewidziane wyjścia do instytucji kultury oraz wyjazdy tematyczne mające na celu kształtowanie tożsamości narodowej, propagowanie odpowiednich postaw patriotycznych i obywatelskich. Nasze działania w głównej mierze były realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Zrealizowany na przestrzeni ostatnich miesięcy projekt obejmował cykl seminariów. Tematyka podjęta przez prelegentów była bardzo rozległa, a informacje które przekazali słuchaczom na pewno będą przez nich wspominane i często poruszane przy rodzinnych i koleżeńskich rozmowach.

Dofinansowano ze środków Biura ,,Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego ,,Powstanie Styczniowe 1863-1864”


Galeria


Seminaria


Wywiady

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp