Historia oczami Podkarpacia. Wolność po podkarpacku!

Województwo podkarpackie, ma bogatą i różnorodną historię, która ukształtowała jego tkankę kulturową i społeczną. Śledzenie jego historii odkrywa narrację naznaczoną wpływami wielu różnych kultur, między innymi w okresie średniowiecza region stał się skrzyżowaniem dróg handlowych i wymiany społecznej.

Jedną z cech charakterystycznych regionu jest jego różnorodność etnograficzna. Obecność społeczności ukraińskiej, łemkowskiej, żydowskiej i innych znacząco przyczyniła się do jej mozaiki kulturowej, wpływając między innymi na tradycję, kuchnię, muzykę i architekturę. Na terenie Województwa Podkarpackiego znajduje się wiele zabytków kultury, w tym średniowieczne zamki, takich jak Zamek w Łańcucie i Zamek w Krasiczynie, prezentujących cuda architektury i zachowujących dziedzictwo historyczne dla kolejnych pokoleń. Po wojnie region przeszedł przemiany w krajobrazie gospodarczym i społecznym. Wysiłki odbudowy i rozwój przemysłu przyczyniły się do ożywienia regionu w różnych sektorach, kształtując jego nowoczesną tożsamość.

Historia województwa podkarpackiego to bogactwo różnorodności kulturowej, wydarzeń historycznych, odporności i adaptacji. Jego przeszłe wpływy i nowoczesny rozwój zbiegają się, tworząc dynamiczny region z wyjątkową mieszanką dziedzictwa i potencjału, ukazując ducha i ewolucję jego mieszkańców na przestrzeni wieków.

Dlatego projekt „Historia oczami Podkarpacia. Wolność po podkarpacku” ma na celu wzrost wiedzy uczestników na temat historii, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz myśli społeczno-politycznej. Na realizowane przez Fundację Misji Obywatelskiej przedsięwzięcie składa się cykl wywiadów, seminariów, konkursu historycznego, debaty oraz wyjść do instytucji kultury. Wywiady i seminaria umożliwią odbiorcom zadania zapoznanie się z opinią profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się działalnością naukową lub praktyczną w omawianych obszarach. Z kolei konkurs historyczny wraz z debatą mają za zadanie aktywnie włączyć uczestników w realizację projektu. Spoiwem działań będą wyjścia do instytucji kultury mające na celu kształtowanie tożsamości narodowej, propagowanie odpowiednich postaw patriotycznych.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Historia z perspektywy stuleci

Lista laureatów
Konkursu na najlepszy esej historyczny

  • Alicja Barbach – Wielki Polityk i Narodowy Ideolog – Roman Dmowski.
  • Magdalena Bąk – Rozbudzenie ducha religijnego i jedności społeczności: historia budowy kościoła w Czelatycach.
  • Hubert Kiwała – Myśl polityczna Romana Dmowskiego w budowaniu współczesnej Polski.
  • Przemysław Klepacz – Józef Piłsudski: Architekt Niepodległej Polski.
  • Tomasz Kokoszka – Historia oczami podkarpacia: Polacy w walce o niepodległość.
  • Antonina Kośmider – Echo Gór i Dolin: Wolność w sercu Podkarpacia.
  • Julia Mrozowicz – O dziedzictwie kulturowym podkarpacia.
  • Martyna Nędza – Wolność po polsku. O wartościach słów kilka.
  • Magdalena Ogrodnik – Wolność po polsku. O wartościach słów kilka.
  • Julia Wójcik – Dobrawa – Polska Klotylda? Geneza i znaczenie chrztu Polski

Galeria

Spot promocyjny

Debata podsumowująca projekt

Seminaria

Wywiady

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp