Historia oczami Podkarpacia. Wolność po podkarpacku!

Województwo podkarpackie, ma bogatą i różnorodną historię, która ukształtowała jego tkankę kulturową i społeczną. Śledzenie jego historii odkrywa narrację naznaczoną wpływami wielu różnych kultur, między innymi w okresie średniowiecza region stał się skrzyżowaniem dróg handlowych i wymiany społecznej.

Jedną z cech charakterystycznych regionu jest jego różnorodność etnograficzna. Obecność społeczności ukraińskiej, łemkowskiej, żydowskiej i innych znacząco przyczyniła się do jej mozaiki kulturowej, wpływając między innymi na tradycję, kuchnię, muzykę i architekturę. Na terenie Województwa Podkarpackiego znajduje się wiele zabytków kultury, w tym średniowieczne zamki, takich jak Zamek w Łańcucie i Zamek w Krasiczynie, prezentujących cuda architektury i zachowujących dziedzictwo historyczne dla kolejnych pokoleń. Po wojnie region przeszedł przemiany w krajobrazie gospodarczym i społecznym. Wysiłki odbudowy i rozwój przemysłu przyczyniły się do ożywienia regionu w różnych sektorach, kształtując jego nowoczesną tożsamość.

Historia województwa podkarpackiego to bogactwo różnorodności kulturowej, wydarzeń historycznych, odporności i adaptacji. Jego przeszłe wpływy i nowoczesny rozwój zbiegają się, tworząc dynamiczny region z wyjątkową mieszanką dziedzictwa i potencjału, ukazując ducha i ewolucję jego mieszkańców na przestrzeni wieków.

Dlatego projekt „Historia oczami Podkarpacia. Wolność po podkarpacku” ma na celu wzrost wiedzy uczestników na temat historii, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz myśli społeczno-politycznej. Na realizowane przez Fundację Misji Obywatelskiej przedsięwzięcie składa się cykl wywiadów, seminariów, konkursu historycznego, debaty oraz wyjść do instytucji kultury. Wywiady i seminaria umożliwią odbiorcom zadania zapoznanie się z opinią profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się działalnością naukową lub praktyczną w omawianych obszarach. Z kolei konkurs historyczny wraz z debatą mają za zadanie aktywnie włączyć uczestników w realizację projektu. Spoiwem działań będą wyjścia do instytucji kultury mające na celu kształtowanie tożsamości narodowej, propagowanie odpowiednich postaw patriotycznych.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Galeria

Seminaria

Wywiady

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp