Historia oczami Podkarpacia

Projekt pt. „Historia oczami Podkarpacia” został skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego. Za główny cel zadania obraliśmy wzrost wiedzy odbiorców na temat historii, polskiego dziedzictwa kulturowego, myśli społeczno-politycznej, w szczególności w zakresie myśli konserwatywnej, narodowej i katolicko-społecznej. 

Główny cel projektu został osiągnięty poprzez organizację: szeregu seminariów, cyklu wywiadów tematycznych z ekspertami, odbyło się kilka wyjść do instytucji kultury, debaty historycznej podsumowującej projekt, a także konkursu na najlepszy esej historyczny. Wywiady i seminaria umożliwiły odbiorcom zadania zapoznanie się z opinią profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się działalnością naukową lub praktyczną w omawianych obszarach. Z kolei konkurs historyczny wraz z debatą aktywnie włączyły uczestników w realizację projektu. Dzięki nadesłanym pracom, wraz z gronem ekspertów oceniających prace, doszliśmy do wniosku, że zamiłowanie historyczne wciąż kwitnie wśród młodych ludzi, a oddanie im pola do zaprezentowania swoich zdolności było znakomitym pomysłem. Spoiwem działań były wyjścia do instytucji kultury, mające na celu kształtowanie tożsamości narodowej, propagowanie odpowiednich postaw patriotycznych i obywatelskich. Gro młodych ludzi z ogromnym zaangażowaniem spacerowało po historycznych salach naszych przodków. W ich oczach nie było widać znudzenia lecz żywą ekscytację. Jako organizatorom pozostaje nam podjąć pracę nad kolejnymi, podobnymi wydarzeniami. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na konkurs historyczny, którego zwycięzcy otrzymali stypendia o łącznej wartości 7000,00 zł, natomiast laureaci otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej wartości 5000,00 zł. Mamy nadzieję, że wspomniane środki przyczynią się do rozwoju wiedzy i zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie. Co więcej jako Fundacja Misji Obywatelskiej mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń naukowych i uda nam się w przyszłych latach zorganizować kolejne edycje.


W ramach konkursu na na najlepszy esej historyczny jednorazowe stypendium otrzymali: 

– stypendium za pierwsze miejsce – Bartłomiej Markowski, 

– stypendium za drugie miejsce –   Adrian Woźniak, 

– stypendium za trzecie miejsce – Klaudia Stelmaszczyk.


Wyróżnienia otrzymali: 

– Sara Sobol, 

– Natalia Kozak, 

– Daria Wiech, 

– Katarzyna Ozga, 

– Paulina Ferenc, 

– Patryk Grad, 

– Aleksandra Woźniak.


Uroczystej gali podsumowującej projekt towarzyszyła debata „Polska – Nasz Dom, Nasza Ojczyzna’”, podczas której poruszono tematy związane z patriotyzmem oraz najważniejszymi wydarzeniami w historii Polski – od rozbiorów po czasy współczesne.

W dyskusji, którą moderował Adam Poręba udział wzięli: 

– Radosław Wiatr – II Wicewojewoda Podkarpacki, 

– Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, 

– Krystyna Wróblewska – Dyrektor Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

– Henryk Cząstka – działacz opozycji antykomunistycznej, 

– Michał Gratkowski – Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, 

– Szymon Nieznański – Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.


Patronat honorowy nad projektem sprawowali: 

– Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

– dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, 

– Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, 

– Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.


Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – Wolność po polsku – edycja 2022.


Wywiady

Seminaria

Galeria

tabliczka_historiaoczamipodkarpacia
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp