Fundacja Misji Obywatelskiej ogłasza konkurs dotacyjny w ramach Funduszu Młodzieżowego na realizację inicjatyw przez młodzież w wieku 15-29 lat z terenu województwa podkarpackiego działającą w:

  • młodzieżowych radach i młodzieżowym sejmiku województwa podkarpackiego,
  • samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, samorządach doktoranckich, uczelnianych organizacjach studenckich, organizacjach doktoranckich.

Młodzież działająca w wymienionych wyżej organizacjach może ubiegać się o środki finansowe w wysokości od 5000,00 zł do 15000,00 zł.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 20 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Oferty należy składać w wersji papierowej w biurze Fundacji w Rzeszowie (ul. Targowa 3/107, 35-064 Rzeszów) na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu znajdującym się na www.podkarpackamlodziez.pl w zakładce edycje.

Konkurs dotacyjny organizowany jest w ramach projektu „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież! Edycja 2024-2026”, który jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.