Fundacja Misji Obywatelskiej

Fundacja Misji Obywatelskiej jest owocem efektywnej współpracy grupy młodych osób mających na celu dobro, a także rozwój i bezpieczeństwo Ojczyzny. Działalność Fundacji opiera się na trzech filarach. Pierwszym filarem jest wymiar społeczny mający aktywizować grupy społeczne, w szczególności dzieci, młodzież, a także seniorów. Drugim filarem jest działalność ekspercka w zakresie bezpieczeństwa, prawa, ekonomii oraz gospodarki. Z kolei trzeci filar ma wymiar medialny w zakresie budowania i prowadzenia mediów obywatelskich.