Z myślą o starości. Z misją dla seniorów!

Nazwa programu: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+" na lata 2021-2025 - edycja 2023

Nazwa projektu: Z myślą o starości. Z misją dla seniorów!

Wartość dofinansowania: 120 885,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 135 975,00 zł

Z każdym dniem nabieramy nowe doświadczenia, stajemy się coraz mądrzejsi. Młodzież jest pewna, że wie więcej i lepiej od swoich rodziców, o dziadkach nie wspominając. Seniorzy w każdym przeżytym dniu ulepszali samych siebie albo starali się wpływać na innych kierując się swoimi najlepszymi intencjami. Niestety w obecnie, błyskawicznie, zmieniającym się świecie to doświadczenie życiowe nie zawsze wystarcza. W każdym momencie może pojawić się bariera w postaci internetu, technologii czegoś co dla większości seniorów jest obce. Członkowie Misji Obywatelskiej zauważyli ten problem i pędzą z pomocą dla Podkarpackich Seniorów, z projektem który ma wspomóc osoby starsze w dostosowaniu się do dzisiejszych realiów ale też poniekąd bronić i co najmniej przestrzec przed zagrożeniami obecnego świata ale również rozjaśnić ciekawostki jakie może skrywać.

Fundacja Misji Obywatelskiej daje odpowiedź na rosnące potrzeby i problemy związane z wciąż niską wiedzą i świadomością osób starszych na liczne zagrożenia skierowane wobec tej grupy społecznej (cyfrowe i internetowe, prawne, zdrowotne, społeczne), ograniczonego zaangażowania seniorów w życiu społecznym i publicznym, pojawiających się w przestrzeni publicznej głosów o uprzywilejowanej pozycji osób starszych i ich nieporadności życiowej.

Stanowi to istotne wyzwanie w dobie starzejącego się społeczeństwa i rosnącej polaryzacji wpływającej na relacje społeczne. Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa seniorów we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec seniorów, upowszechnienie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększenie ich wiedzy i świadomości na liczne zagrożenia (bezpieczeństwo).

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację niniejszego projektu składającego się z cyklu szkoleniowego (bezpieczeństwo zdrowotne, prawne, społeczne, cyfrowe i internetowe), który został wsparty spotkaniami ze specjalistami i doradztwem. Przewidziane zostało również organizowanie wolontariatu dla seniorów, spotkań międzypokoleniowych oraz kampanii kształtującej empatyczne postawy wobec osób starszych oraz upowszechniania pozytywnego wizerunku seniorów.

Szkolenia, spotkania z specjalistami i doradztwo miały na celu przygotowanie osób starszych do starości. Z kolei wolontariat dla seniorów i spotkania międzypokoleniowe miały na celu zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczne. Natomiast kampania miała na celu kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku seniorów w życiu publicznym.

Projekt skierowany był do osób starszych i realizowany na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarze powiatu krośnieńskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego oraz jarosławskiego. W każdym z wymienionych powiatów została sformułowana grupa z którą prowadziliśmy działania i szkolenia.

Senior online.

Kilka słów o bezpieczeństwie osób starszych.

Galeria

Sylwetki ekspertów

Podcasty

Spoty promocyjne

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacyjny

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp