Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież! to projekt realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Jest on adresowany młodzieży w wieku 15-29 lat działającej na terenie województwa podkarpackiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

Fundacja Misji Obywatelskiej, aby osiągnąć cel wykorzystuje mechanizm regrantingu, który umożliwi skuteczne dotarcie do podmiotów lokalnych i wspieranie młodzieżowych rad i sejmików, samorządów studenckich i uczniowskich czy uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.

Fundacja Misji Obywatelskiej jako operator Funduszu Młodzieżowego w województwie podkarpackim ogłasza od roku 2023 Konkurs dotacyjny na realizację przez młodzież własnych inicjatyw w ramach małych grantów. Finansowane będą projekty w ramach dwóch oddzielnych ścieżek.

Ścieżka nr 1 „TWORZENIE I AKTYWIZACJA RAD MŁODZIEŻOWYCH”

Działania realizowane w tym obszarze mają na celu przede wszystkim wesprzeć inicjatywy zmierzające do tworzenia młodzieżowych rad i sejmików, pomóc zaistnieć przedsięwzięciom realizowanym przez rady i sejmiki dla wspólnot lokalnych oraz służyć zwiększeniu potencjału i trwałości młodzieżowych organów przy jednostkach samorządu terytorialnego przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów rad i realizowanych przez nich działań

Ścieżka nr 2 „AKTYWIZACJA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH”

Środki dostępne w tym obszarze przeznaczone są dla samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich i oktoranckich uczelni wyższych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na terytorium całej Polski. Powinny im umożliwić realizację planowanych przedsięwzięć służących aktywizacji młodzieży skupionej w samorządach i uczelnianych organizacjach.

Instytucją finansującą projekt jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkania informacyjne

Fundacja Misji Obywatelskiej będąca Operatorem Funduszu Młodzieżowego w województwie podkarpackim w roku 2024 zorganizowała 25 spotkań informacyjnych w każdym powiecie województwa podkarpackiego. Spotkania adresowane były zarówno do odbiorców projektów, jak również opiekunów młodzieżowych organizacji pozarządowych.