Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!

Fundusz Młodzieżowy jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, które wybrzmiewały podczas prowadzonych z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka konsultacji w ramach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia.

Fundacja Misji Obywatelskiej jako operator Funduszu Młodzieżowego w województwie podkarpackim ogłosiła konkurs na realizację przez młodzież własnych inicjatyw. Na wspomniane pomysły zostaną przeznaczone małe granty, w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że dzięki temu wsparciu młodzież podkarpacia będzie w stanie realizować swoje własne przedsięwzięcia, które z powodu braku odpowiednich środków mogły być stale odkładane w czasie.

Projekty o dofinansowanie przedłożone naszej Fundacji zostaną poddane ocenie przez grono niezależnych ekspertów, którzy rzetelnie osądzą celowość i istotność przedsięwzięcia. Realizacja zadania została przewidziana stricte w czasie trwania miesięcy wakacyjnych. Jako grantodawcy bardzo chętnie weźmiemy udział we wszystkich dofinansowanych przez nas wydarzeniach.

Mimo, iż zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy w stanie pomóc w finansowaniu wszystkich zgłoszonych do nas przedsięwzięć, mamy nadzieję, że uda się wybrać najciekawsze i najbardziej owocne projekty. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby ze zgromadzonym doświadczeniem przygotować nowy projekt lub ulepszyć dotychczasowy i przedstawić go za rok.


Dowiedz się więcej o projekcie wchodząc na www.podkarpackamlodziez.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2033. Komitet do spraw pożytku publicznego.Galeria


Lista rankingowa - ścieżka nr 1

Lista rankingowa - ścieżka nr 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp