Szanse na deglomerację Polski na przykładzie powiatu gorlickiego i jasielskiego

Celem projektu pt. „Szanse na deglomerację Polski na przykładzie powiatu gorlickiego i jasielskiego” była diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatów jasielskiego i gorlickiego w odniesieniu do pozostawania ludzi aktywnych zawodowo na ich terytorium lub powrotów po skończonej edukacji. Ponadto założenia projektu ukierunkowane są na poznanie subiektywnej opinii mieszkańców dwóch ww. powiatów na temat ich życia, oczekiwań, perspektyw zawodowych, działań państwa i samorządu zmierzających do poprawy jakości życia, zbadanie uwarunkowań pozwalających na powrót młodych ludzi, którzy wyjechali na studia lub do pracy do dużych miast, a także przedstawienie sytuacji w Gorlicach i Jaśle na tle dawnych miast wojewódzkich Krosna i Nowego Sącza.

Darczyńca Fundacja Alior Banku

Raport

Galeria

Zdjęcia Gorlice24:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp