Historia oczami Podkarpacia

Projekt pt. „Historia oczami Podkarpacia” został skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego. Za główny cel zadania obraliśmy wzrost wiedzy odbiorców na temat historii, polskiego dziedzictwa kulturowego, myśli społeczno-politycznej, w szczególności w zakresie myśli konserwatywnej, narodowej i katolicko-społecznej.  Główny cel projektu został osiągnięty poprzez organizację: szeregu seminariów, cyklu wywiadów tematycznych z ekspertami, odbyło się kilka wyjść do…