Etno Podkarpacie

Wszystko miało kiedyś swój początek. Wiele osób żywo interesuje się historią. Możliwość poznania regionu sięgając dosłownie jego korzeni dla wielu osób jest niezwykle intrygująca. Z uwagi na to Fundacja Misji Obywatelskiej podjęła się realizacji projektu, który w zamyśle miał przybliżyć jego uczestnikom szeroką gamę zagadnień związanych bezpośrednio z kulturą ludową województwa podkarpackiego.  Koncepcja projektu pt.…

Historia oczami Podkarpacia

Projekt pt. „Historia oczami Podkarpacia” został skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego. Za główny cel zadania obraliśmy wzrost wiedzy odbiorców na temat historii, polskiego dziedzictwa kulturowego, myśli społeczno-politycznej, w szczególności w zakresie myśli konserwatywnej, narodowej i katolicko-społecznej.  Główny cel projektu został osiągnięty poprzez organizację: szeregu seminariów, cyklu wywiadów tematycznych z ekspertami, odbyło się kilka wyjść do…