Z myślą o rodzinie. Z misją o przyszłości

Z myślą o rodzinie. Z misją o przyszłości

Realizacja projektu „Z myślą o rodzinie. Z misją o przyszłości” umożliwi podniesienie kompetencji, wiedzy i świadomości odbiorców na temat funkcjonowania rodziny, w tym rodzin wielodzietnych. Zadanie przyczyni się do kształtowania i promocji postaw prorodzinnych opartych na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, wspieraniu małżeństwa jako najlepszego środowiska dla dzieci, przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami…