Uniwersytet Ludowy – o tradycji i przyszłości

W Polsce koncepcja edukacji jako kamienia węgielnego postępu społecznego ma bogatą tradycję, głęboko zakorzenioną w historii. Idea „Uniwersytetu Ludowego” jest integralną częścią dziedzictwa kulturowego i intelektualnego kraju. Ta instytucja, choć nie był to formalny uniwersytet, odegrała kluczową rolę w kształceniu mas w trudnych czasach, szczególnie na przełomie XIX i XX wieku.


Tradycyjnie Uniwersytety Ludowe w Polsce były oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi. Powstały, aby zapewnić edukację tym, którzy nie mogli uzyskać dostępu do instytucji formalnych ze względu na bariery ekonomiczne lub społeczne. Uniwersytety te podkreślały znaczenie wiedzy, mając na celu wzmocnienie pozycji jednostek i społeczności poprzez edukację, wspieranie poczucia wspólnej nauki i tożsamości kulturowej wśród ludności.


Polska wizja Uniwersytetu Ludowego obejmuje zarówno bogate tradycje historyczne dostępnej edukacji dla wszystkich, jak i ambitną wizję przyszłości, w której edukacja pozostanie siłą napędową postępu społecznego. To zaangażowanie w naukę i wiedzę odzwierciedla dziedzictwo kulturowe kraju, jednocześnie napędzając naród w stronę obiecującej przyszłości zbudowanej na fundamentach edukacji i innowacji.


Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Galeria

Spoty promocyjne

Wywiady

Seminaria

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp