ZESPÓŁ

Zarząd Fundacji

Oskar Jurek

Prezes Zarządu Fundacji

Prawnik, Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji. Z sektorem pozarządowym związany od 2016 roku. 
Odbył praktyki absolwenckie m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. Czterokrotny stypendysta rektora dla najlepszych studentów, Senator Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2020-2022, dwukrotny członek Parlamentu Studentów UR, koordynator projektów.

Adam Poręba

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Prawnik i społecznik. Współpracownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Koordynator projektów o zasięgu lokalnym i regionalnym. Doświadczenie zawodowe i społeczne zdobywał poprzez pracę i praktyki w instytucjach publicznych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) oraz organizacjach pozarządowych (Fundacja Instytut Nowej Europy, Fundacja Instytut im. Mikołaja Sienickiego, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Antoni Myjak

Członek Zarządu Fundacji

Członek Komisji Prawnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, koordynator wojewódzki oraz członek Rady Krajowej Stowarzyszenia Ogólnopolska Federacja Młodych

Członkowie zespołu

Krystian Propola

Ewa Prokop-Rodzoń

Sebastian Śliwa

Aleksandra Pszczoła

Karolina Milli

Karol Michałek