Projekt dofinansowany w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022!

Z myślą o rodzinie. Z myślą o przyszłości

Z myślą o rodzinie. Z misją o przyszłości! to projekt realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej, dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Celem głównym projektu są działania promujące postawy prorodzinne, które mają zachęcić młodych Polaków do zawierania małżeństw i pokazanie im, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Zadanie przyczyni się do kształtowania i promocji postaw prorodzinnych opartych na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, wspieraniu małżeństwa jako najlepszego środowiska dla dzieci, przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu codziennym, jak również wspomagania młodych ludzi w zakładaniu rodziny.

Zadanie jest adresowane do mieszkańców Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego.
W ramach projektu pt. „Z myślą o rodzinie. Z misją o przyszłości!” prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie promowania postaw prorodzinnych. Kampania skupia się przede wszystkim na instytucji narzeczeństwa, małżeństwa, ale także na rodzicielstwie i rodzinach wielodzietnych. W mediach społecznościowych Fundacji Misji Obywatelskiej pojawiają się posty promujące narzeczeństwo, małżeństwo, rodzicielstwo i rodziny wielodzietne. Fundacja Misji Obywatelskiej stoi na stanowisku, że rodzina jest podstawową komórką społeczną i to właśnie na rodzinie opiera się przyszłość całego społeczeństwa.

Podkreślić trzeba, że w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej są opracowywane przez ekspertów, osoby z doświadczeniem artykuły na wyżej wspomniane tematy. Ponadto nieodzownym elementem kampanii będą wywiady promujące pozytywne aspekty życia w rodzinie,

Artykuły i aktualności

PO PIERWSZE RODZINA konkurs

Rodzina nadzieją przyszłości, otuchą w teraźniejszości cz. 1

Rodzina nadzieją przyszłości, otuchą w teraźniejszości cz. 2

Wywiady

Spot promocyjny